Politica de Confidentialitate- GDPR

 1. Introducere
 2. 1.1. Acest document descrie modul în care site-ul nostru de vânzări colectează, stochează și utilizează datele cu caracter personal ale utilizatorilor săi. Acesta își propune să fie conform cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

  1. Date personale colectate

  2.1. Colectăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

  • Nume și prenume
  • Adresă de e-mail
  • Adresă de facturare și livrare
  • Informații privind metoda de plată
  • Date de navigare și utilizare a site-ului
  • Alte informații care ar putea fi necesare pentru îndeplinirea comenzilor

  2.2. Nu colectăm date privind caracteristicile rasiale sau etnice, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenența sindicală sau informații privind sănătatea sau orientarea sexuală.

  2.3. Colectarea datelor cu caracter personal se face prin intermediul formularului de înregistrare, a formularelor de contact și prin intermediul cookie-urilor. Prin utilizarea site-ului nostru, utilizatorii își exprimă acordul cu privire la colectarea acestor date si ca aceste date vor fi folosite si de partenerii nostri pentru onorarea comenzilor.

  1. Scopul colectării datelor

  3.1. Colectăm datele cu caracter personal ale utilizatorilor noștri în principal în scopul îndeplinirii comenzilor și pentru a le oferi o experiență personalizată pe site-ul nostru. În plus, aceste date sunt colectate pentru a ne îndeplini obligațiile legale, cum ar fi cele referitoare la taxe și facturare.

  3.2. Utilizăm datele colectate pentru a îmbunătăți serviciile noastre și pentru a personaliza conținutul site-ului nostru. Utilizăm, de asemenea, datele colectate pentru a ne îndeplini obligațiile legale și pentru a proteja interesele noastre legale.

  3.3. În cazul în care intenționăm să utilizăm datele cu caracter personal în alte scopuri decât cele menționate în acest document, vom solicita consimțământul utilizatorilor în prealabil.

  1. Modul de stocare și securitate a datelor

  4.1. Toate datele cu caracter personal colectate sunt stocate într-un sistem informatic sigur și sunt protejate prin măsuri de securitate adecvate. Aceste măsuri de securitate includ utilizarea de parole, criptare și acces restricționat la datele cu caracter personal

  .2. Datele cu caracter personal sunt păstrate doar atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate. În cazul în care nu mai este necesar să păstrăm datele cu caracter personal, acestea vor fi șterse.

  1. Accesul la date

  5.1. Datele cu caracter personal sunt accesibile doar angajaților noștri care au nevoie de acestea pentru îndeplinirea obligațiilor lor de serviciu. Angajații noștri care au acces la datele cu caracter personal sunt instruiți în privința protejării acestora și sunt supuși unor cerințe stricte de confidențialitate.

  5.2. În plus, anumite date pot fi accesibile și furnizorilor noștri de servicii, cum ar fi cei care gestionează plata sau livrarea produselor. Acești furnizori de servicii sunt selectați cu grijă și sunt obligați să asigure protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile GDPR.

  1. Drepturile utilizatorilor

  6.1. Utilizatorii noștri au următoarele drepturi în ceea ce privește datele lor cu caracter personal:

  6.1.1. Dreptul la acces la datele personale – utilizatorii noștri au dreptul să solicite informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem și modul în care acestea sunt utilizate.

  6.1.2. Dreptul de a solicita corectarea datelor inexacte – utilizatorii noștri au dreptul să solicite corectarea oricăror date cu caracter personal inexacte sau incomplete.

  6.1.3. Dreptul de a solicita ștergerea datelor personale – utilizatorii noștri au dreptul să solicite ștergerea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau când utilizatorii și-au retras consimțământul. Această cerere poate fi respinsă în cazul în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor legale sau pentru protejarea intereselor noastre legale.

  6.1.4. Dreptul la portabilitatea datelor – utilizatorii noștri au dreptul să solicite transferul datelor lor cu caracter personal către altă entitate sau serviciu.

  6.2. Pentru a exercita aceste drepturi, utilizatorii noștri trebuie să ne contacteze utilizând informațiile de contact furnizate pe site-ul nostru.

  1. Modificări la GDPR

  7.1. Acest document poate fi actualizat ocazional pentru a reflecta modificările la practicile noastre de protecție a datelor sau la modificările legislative relevante. În cazul în care facem modificări semnificative la acest document, vom afișa o notificare pe site-ul nostru sau vom comunica modificările utilizatorilor prin intermediul adresei de e-mail